Menü

Windows Automated Installation Kit (WAIK)- Windows System Image Management (WSIM)

26 Ağustos 2012 - Windows Server
Windows Automated Installation Kit (WAIK)- Windows System Image Management  (WSIM)

Bilgi işlem personelinin en çok karşılaştığı durumlardan biriside çok sayıda pc alımlarında bu pc’lere işletim sistemi yüklemektir. Aslında birazda bu işlem standartlığı sebebiyle sıkıntı veren bir işlemdir. Yükleme işlemini yaparken teker teker pc konfigirasyonu yapmaktansa bir unattend yani cevap dosyası hazırlayarak, WAIK ile Windows 7 yi kendinize özel yapılandırabilir ve otomatize edilmiş Windows 7 kurulumunu gerçekleştire bilirsiniz ve bunu WDS(Windows Deployment Services) ile basit bir şekilde client’lar deploy edilebilirsiniz.

Önceki makelemizde WDS’in kurulumu ve konfigirasyonu hakkında geniş bir kaynak sunmuştuk, bu bölümde ise Windows AIK ve Windows SIM ‘in kurulumunu ile unattend yani cevap dosyasının nasıl hazırlandığını anlatacağız.

WINDOWS AUTOMETED INSTALLATION KIT ;

WAIK kurulumunu yapmak için dosya linkini aşağıda veriyorum.

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=5753

Kurulum dosyasını indirdikten sonra setup.exe ile kuruluma başlıyoruz bu aşamada hızlı bir anlatım yaparak bizim konumuzun başlığı olan cevap dosyasını Windows SIM ‘i daha ayrıntılı anlatacağım.

WAIK kurulumu standart kurulumlardan özel bir farkı yoktur.

aik1 aik2 aik3 aik4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurulumu finish diyerek tamamlıyoruz.

 

WINDOWS SYSTEM IMAGE MANAGEMENT ;

Başlat menüsü altından WAIK menüsü içinde Windows Syetem İmage Management açılır.

 

Bu aşamada Windows image kalıbını ya da kurulum cd-dvd ‘sini takarak image yolunu göstereceğiz, ben image kalıbını yerel disk’e yüklüyor ve image dosyasını file menusünden ya da direkt windows image bölümünden yolu göstererek, Windows 7 kök dizininde sources klasörünün içindeki install.wim uzantılı dosyayı seçiyoruz.

 

İnstall.wim dosyası yüklendikten sonra artık Windows SIM’a windows image yüklenmiş olur, bundan sonra hazırlayacağımız cevap dosyasını file menusunden “Create New Answer File” diyerek ya da answer file  sekmesinden ekliyoruz.

 

Cevap dosyası hazırlanmasında 64 bitlik bir sistemler kullanılıyorsa “amd64_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE” seçeneğinin üzerine sağ tuş ile gelinerek “Component” bölümünün içerisinde bu başlığın üzerinde “Add Setting to Pass 1 WindowsPE” seçeneği işaretlenir.

 

Window SIM içerisinde Windows PE başlığının altında ilgili key değeri eklendiği görülecektir. Bu key’in özellikleri düzenlenirken dil seçeneklerinin Türkçe olarak yapılandırılması isteniyor ise “Setting” başlığı altında ,input local bölümü klavye dil seçeneğini ifade eder türkçe klavye için 0x0000041f değeri girilmelidir.

System Locale, User Interface Language ve User Locale değerleri de kuruluma göre değişmekle beraber UI Language değeri işletim sistemi ingilizce olduğu için “en-us” değerini giriyorum,türkçe için bu kod “tr-tr”’dir. User locale bölümü ise bölge dil seçeneğini ifade eder bunuda “tr-tr” olarak giriyoruz.

aik5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurulum dili de “Setup User Interface Language” başlığı altında Windows 7 image’inin kurulum diline göre, Windows 7 image İngilizce ise “en-us” şeklinde ayarlanır.

aik6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows System Image Manager arayüzünde Microsoft Windows Setup componenti  cevap dosyasına eklenir, Will Wipe Disk seçeneği True olarak ayarlanır.

aik7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 7 işletim sisteminin unattended kurulumunda diskler otomatik bölümlendirilmek isteniyorsa “Create Partition” key’ine sağ click’den “Insert new create partiton” tıklanır.Create Patition Order key’inden size bölümüne mb cinsinden disk boyutu ve type bölümünden disk’in türü seçilir.

aik8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir sonraki adımda ise Modify Partitions’da sağ click ile “Insert new modify partition” tıklanarak disk temel yapı ayarları ayarı eklenir. Bu ayarlar içinde dosya sistemi,disk label adı,atanacak harf, partition numarası eklenir.

aik9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows System Image Manager’da “Windows Setup” altında başlığı olan image install componentinin OSImage bölümündeki InstallFrom componenti de answer file içerisine aktarılır. Bu key’in  içerisnde OS kurulumuna ilişkin bir hata olması durumunda OS install arayüzünün unattend  halden çıkıp tekrar görüntülenebilmesi sağlanır.

aik10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda InstallTo başlığı altından ise daha önceden bölümlendirilen partiton’ı DiskID 0, PartitonID 1 olarak gerekli kurulumun yapılaması sağlanır.

aik11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows Setup key’i altında UserData key’i eklenerek kullanıcı bilgilerinin Windows 7 unattended install’a eklenir.

Eklenen bu kullanıcı key’in altında Full name ve Organization isimleri yazılır ve kullanıcı lisans sözleşmesinin onaylanıp onaylanmayacağı durumu da belirlenir.

aik12 aik13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Windows Shell Setup key’i altında OOBE key’ide answer dosyasına eklenir, Eklenen bu OOBE başlığı içerisinde sözleşmeyi gizle,“HideUELAPage true”, Wireless aktif “ideWirelessSetup true”, Ağ bağlantısı ev ya da iş “NetworkLocation Work ya da Home” olarak, koruma açık “ProtectYourPC 1”, “SkipMachineOOBE true”, “SkipUserOOBE true” olarak değerleri giriyorum.Bu değerleri isteğe bağlı olarara değiştirebilir siniz.

aik14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son olarak Windows Shell key’i altında Generalize parametresinin içerisinde Audit user başlığı da Answer file içerisine aktarılmalıdır. Mode değeri “Audit” seçilmeli tool menüsünden “Validate Answer File” ile Unattend kurulum için hatasız çalışıyor mu kontrol edilir.

aik15 aik16 aik17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aik18 aik19 aik20 aik21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardından Save As diyerek “Autounattend.xlm” olarak Windows 7 kök dizinin içine atılarak otomatik yani katılımsız kurulum dosyası oluşturulur ya da bir önceki makelmizde belirttiğimiz üzere Windows Deployment Services üzerinden image’e eklenerek client’lara network üzerinden deploy edilebir.

Oluşturduğumuz Unattend.xml dosyasının içeriği aşağıdadır ;

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>

<unattend xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:unattend”>

<settings pass=”windowsPE”>

<component name=”Microsoft-Windows-International-Core-WinPE” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>

<SetupUILanguage>

<UILanguage>en-us</UILanguage>

</SetupUILanguage>

<InputLocale>0x0000041f</InputLocale>

<UILanguage>en-us</UILanguage>

<UILanguageFallback></UILanguageFallback>

<UserLocale>tr-tr</UserLocale>

<SystemLocale>en-us</SystemLocale>

</component>

<component name=”Microsoft-Windows-Setup” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>

<DiskConfiguration>

<Disk wcm:action=”add”>

<CreatePartitions>

<CreatePartition wcm:action=”add”>

<Order>1</Order>

<Size>50000</Size>

<Type>Primary</Type>

</CreatePartition>

</CreatePartitions>

<ModifyPartitions>

<ModifyPartition wcm:action=”add”>

<Active>true</Active>

<Extend>false</Extend>

<Format>NTFS</Format>

<Label>Yerel</Label>

<Letter>C</Letter>

<Order>1</Order>

<PartitionID>1</PartitionID>

</ModifyPartition>

</ModifyPartitions>

<DiskID>0</DiskID>

<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>

</Disk>

</DiskConfiguration>

<ImageInstall>

<OSImage>

<InstallFrom>

<Credentials />

</InstallFrom>

<InstallToAvailablePartition>true</InstallToAvailablePartition>

<WillShowUI>OnError</WillShowUI>

<InstallTo>

<DiskID>0</DiskID>

<PartitionID>1</PartitionID>

</InstallTo>

</OSImage>

</ImageInstall>

<UserData>

<ProductKey>

<WillShowUI>OnError</WillShowUI>

<Key>xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx</Key>

</ProductKey>

<AcceptEula>true</AcceptEula>

<FullName>Hakkı INKAYA</FullName>

<Organization>BilgeAdam</Organization>

</UserData>

</component>

</settings>

<settings pass=”oobeSystem”>

<component name=”Microsoft-Windows-Shell-Setup” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>

<OOBE>

<HideEULAPage>true</HideEULAPage>

<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>

<NetworkLocation>Home</NetworkLocation>

<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>

<SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>

<SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>

</OOBE>

</component>

</settings>

<settings pass=”auditUser”>

<component name=”Microsoft-Windows-Deployment” processorArchitecture=”amd64″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>

<Generalize>

<Mode>Audit</Mode>

</Generalize>

</component>

</settings>

<cpi:offlineImage cpi:source=”wim:g:/yedekler/%C4%B1mages/7600.16385.090713-1255_x64fre_enterprise_en-us_eval_eval_enterprise-grmcenxeval_en_dvd/sources/install.wim#Windows 7 ENTERPRISE” xmlns:cpi=”urn:schemas-microsoft-com:cpi” />

</unattend>

 

 

 

Please follow and like us:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssby feather
pinterestlinkedinmailby feather
Etiketler:, , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir