Menü

Hp

HP Smart Array İle RAID Konfigürasyonu
RAID sistemleri hakkında yukarda bilgi verdikten sonra kısa bir örnekle uygulamasını yapalım, kısa bir örnek diyorum çünkü RAID sistemleri teoride oldukça [...]
RAID (Redundant Array Of Independent Disk)
RAID herhangi bir veriyi,  birden fazla sabit disk üzerinde ve farklı disk üzerine yerleştirerek, giriş, çıkış işlemlerinin performansını ve  hata [...]